izmir escort

Vizyonumuz ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası  (YURT – EĞİTİM SEN),  çağdaş sendikacılığın genel normlarını esas almakla birlikte, “sivil, milli, katılımcı ve manevi değerlerimize bağlılığı”  temel ilke kabul eden bir anlayışla yola çıkmıştır.

YURT – EĞİTİM SEN’in amacı, insan haklarına saygılı, her bireyin özgür olarak kendini ifade edebileceği, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, insanlar arasında fikir, düşünce ayrımı yapmadan onları saygıdeğer birer birey olarak kabul eden, ülke kalkınmasında sivilleşmenin önemine inanan, ülke insanına düşünce ufku açmayı amaçlayan, ülke kaynaklarının herkes tarafından adilce kullanılabileceği, inançların baskıya uğramadan ifade edilebileceği, külfetin ve nimetlerin eşit bir şekilde paylaşılacağı, tarihiyle barışık, insanların vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü, huzurlu ve büyük bir Türkiye hayalini gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ

YURT – EĞİTİM Sendikası Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmek, mesleki gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmak, yenilikçi, bilimsel ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak, birlikte çalışma kültürünü kazandırmak, tüm mücadelesini hukuk zemininden çıkmadan yapmak, bu amaçla hak ve hukukun bilincinde paylaşımcı bir çalışan kültürü oluşturmaktır.

Şahsi arzuların yerine millî ruh ve millî düşüncenin; egonun yerine ve diğerkâmlık ve kolektif şuurun geçeceği, birbirini tanımayan fertlerin, kendileri gibi kimselerin varlıklarını hissedeceği ve hemen herkesin ictimaî bir varlık olduğunu yeniden duyup yaşayacağı dönem için birleştirici unsur olmaktır.

 


Yukarı Çık

By - TFNGL