Üyesi olduğumuz Kamu Konfederasyonları Platformu yedi Konfederasyon olarak bir araya geliş amacımız ayın üçünde açıklanan memur zammı, ayın dördünde yapılan ilave zammı ve içinde bulunduğumuz duruma karşı, yetkili fakat etkisiz Konfederasyon Memur Sen ve Kamu Sen’in varlığı ve yedi Konfederasyonunun aldığı ortaklaşa kararı siz değerli Üyelerimiz, kamu çalışanları ve basın yolu ile kamuoyuna paylaşmaktır.

Cumhurbaşkanının önce %25 oranında açıkladığı sonra danışıklı bir şekilde yandaş sendikanın talebiymiş gibi önceden belirlenmiş maaş zammını ulufe dağıtır gibi müjdeli zam oranını yasa dışı olarak kaydedilmiştir.

Kamu çalışanlarının maaş artışları 4688 sayılı kanun gereği toplu görüşme mamasında yetkili üç Konfederasyonun ve masada görevli kamu görevlilerin huzurunda artış gerçekleştirilmesi gerekirken. Artık bizde kanun kavramının ortadan kalktığı için Memur Sen ve Cumhurbaşkanlığı tarafından her gün belli bir rakam olarak açıklanabiliyor. Yani yapılan açıklama öncelikle yüzde 16,48 oranında enflasyon oranında açıklanan rakam çok düşük bir rakam. İçerisinde bulunduğumuz dönemde enflasyonun en az %78 oranında gerçekleştiğini biliyoruz.

Dolayısı ile altı aylık zammın %78 oranında olmasıydı. İlk altı aylık dönemde de 41,69’luk bir zam yapılmıştı ve bu şekilde %125 oranında yıllık bir enflasyon farkı oluştuğunu göstermektedir.

TÜİK’in açıkladığı tarihin en düşük enflasyon oranını açıklaması sonucu yüzde 16,48 oranında açıklanmış oldu.

Cumhurbaşkanının memuru enflasyona ezdirmeme adı altında kanunu yok sayarak kendi inisiyatifi ile %25’e çıkardığını yine yandaş Konfederasyonun hazırladığı toplantıda kamuoyuna açıklamış oldu.

Dolayısı ile Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini vurguluyoruz, Memur Sen’in %25’lik oranını elleri patlarcasına alkışladığını tüm Türkiye görmüş oldu.

Bir gün sonra Cumhurbaşkanının kamu çalışanlarına verdiği oranı düşük buldu. 4688 sayılı kanun yok sayılarak masada olması gereken iki Konfederasyon yok sayıldı.

Zaten bilindiği üzere Kamu Sen ve Memur Sen ne derse onu destekliyor, Kamu Sen ise twit atarak Cumhurbaşkanının ilave zammının yeterli olduğunu ileri sürmüştür.

Memur Sen’le kapalı kapılar arkasında görüşerek %30 zammının yeterli olduğunu önceden planlanmış bir tiyatroyla önceden hazırlanmış rakamı açıklamışlardır.

Memur Sen ve Kamu Sen’den kamuoyunun beklentisi %45’in üzerinde bir artıştı. Ama bu artış bununla kalmayacak ve şubat mart ayı gibi %10-15 oranında zam gelecektir. Yine kanunu yok sayarak yeni zam gündeme geldi.

Herkes tarafından bilinmektedir ki; yapılan bu zam kamu çalışanlarını tatmin etmeyecektir. Yedi bağımsız Konfederasyon olarak zaten biz bu durumun farkındayız. Bu durumu kabul edebilmemiz mümkün gözükmemektedir.

Bizlerin iktidar gücü yok, arkamızda siyasi partiler yok bizler bağımsız sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu devletin onurlu kamu çalışanlarıyız, anayasa kurallarına göre devlette katkı sağlamaya çalışan memurlarız. Dolayısıyla ilk olarak kanunların tam olarak uygulanmasını istiyoruz, ikici talebimiz ise tüm kamu çalışanlarının maaşını yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

Burada şunu belirtmek gerekir ki kamu çalışanları arasında maaş uçurumu artmıştır. Öğretmenle Şube Müdürü, Doktorla Başhekim, Mühendisle Başmühendis arasında kat kat maaş farkı oluşmaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmet Sınıfında çalışana da %30 zam yapılırken aynı oranda üst kademedeki Memura zam yapılması maaş farkları arasındaki uçurumu yükseltmiştir.

Dolayısı ile bizler bu sistemle, yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılmasını istemiyoruz. Yüzdelik dilimlerle ücretlerin arttırılması zaten kabul edilecek bir durum değildir.

Yapılan %5 ek zam karşılığı iki kilo kıyma ederi kadardır. Hangi markete giderseniz gidin %5 ile ancak iki kilo peynir alabilirsiniz. Dolayısı ile tüm bunları göz önünde bulundurarak bizler şu kararı aldık.

Tek gücümüz çalıştığımız iş yerinde iş yavaşlatmak veya iş bırakmak.

12 Ocak 2023 Perşembe günü tüm Türkiye’de tüm üyelerimizle çalıştığımız alanlarda iş bırakma kararı aldık.

12 Ocakta üretimden gelen gücümüzü kullanmayarak tüm Türkiye’de alanlarda olacağız.

İş bırakma kararımız hükümete uyarı niteliği taşımaktadır. Yine bu konuda seçime giderken bir çalışma yapmaz ise Şubat ayında tekrar bir araya gelerek, tekrar değerlendirme ile birlikte bu sefer daha fazla gün sayısı ile uyarılarımız devam ederek farklı eylem yollarına gideceğiz.

Bizim tek gücümüz alanlara çıkıp içerisinde bulunduğumuz durumu halkımıza anlatmaktır. Elbette zarar gören ve bize kızan vatandaşlarımız olacaktır. Ancak vatandaşlarımız bizleri anlayacaktır.

Bugün bir kamu kurumuna gittikleri zaman orada çalışan memurların durumunu zaten bileceklerdir. Şimdiden anlayış gösterecekleri için teşekkür ediyoruz.

12 Ocak’ta yedi bağımsız Konfederasyon ve bağlı sendikalarımızla birlikte iş bırakıyoruz ve alanlara çıkıyoruz.

Değerli basın ile kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

YURT – Eğitim Sendikası
Genel Merkez
Basın Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir