YURT – Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından Üyelerimiz ve Eğitim çalışanlarının il içi atamalarında yaşadıkları sorunların çözümü ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile taleplerimizi bildirdik.

 Bilindiği üzere, MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24/a maddesinde”…Sınavsız yapılacak atamalar için iki yılda bir merkez teşkilatı kadroları için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatı kadroları için kadronun bulunduğu Valilikçe duyuru yapılır.” Ancak son 4 yılda bazı İllerde sınavsız unvan değişikliği ile ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığı Sendikamıza bildirilmektedir.

İller arasında oluşan farklı uygulamaları ortadan kaldırmak için, Sınavsız yapılacak atamaların Valilikler inisiyatifleri ile değil Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce planlanan belli bir takvim içerisinde 2 yılda bir boş kadroların tamamının duyuruya çıkartılarak tercihlere göre atamaların yapılması.

 İl içi tayinlerde her yıl mayıs ayında yapılmaktadır fakat boş kadroların tamamının duyuruya çıkılmadığı görülmekte, İl içi tayin duyurularında başvuruda bulunan memurun yerinin duyuruya çıkmaması sonucu boşalan kadronun süreç içerisinde boş kalmasına yada İl Dışı Atama duyurusunda ilan edilmesi sonucu il içinde tayin sırası bekleyen memurlarda mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır.

İl İçi Atama süreçlerinde boş kadroların tamamının ve “İl İçi Atama Başvurusunda bulanan Memurun yerinin’de ilana çıkarılması” ile daha önce Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeline uygulanan Sıra Tayini Uygulamasının yapılması bu atamaların bitiminden sonra İl Dışı Atamalar için ilana çıkılması yaşanan mağduriyetleri giderecektir.

 Çalışanın kariyer yapması açısından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 2 yılda bir düzenli olarak yapılması,

 Eğitim öğretim hizmetleri dışında görev yapan personelin talebi olmadan kurum içi veya kurum dışında Ödül veya Ceza şeklinde uygulanan geçici görevlendirilmelerin yapılmaması için, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Hizmetleri Dışında Çalışan Personelin Kurum İçi ve Kurum Dışı Geçici Görevlendirilmesi Yönetmeliğinin çıkarılması ve gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılarak Sendikamıza bilgilendirilmesi istedik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir