2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizmet modellerinden yararlananlardan istihdam hakkını haiz olan Adaylar yerleştirme ve atama kura sonuçları 31 Ocak 2017 Salı günü saat 14:00′ de Ankara’da gerçekleşmiş olup, Merkezi yerleştirme ve kura ile toplam 2 bin 974 adayın kamu kurum ve kuruluşlarına atama işlemlerini avcılar escort gerçekleştirildi.

Atama ve kura sonuçları için TIKLAYINIZ

Atanan Adaylardan İstenilen Belgeler

GEREKLİ BELGELER:

 1. ÖSYM tarafından yerleştiğine dair internet çıktısı,
 2. Evrakları şahsen (elden) getirecek adaylar için en son Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi) aslı ve bir adet fotokopisi, posta ile gönderecek adaylar için sadece Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Mezuniyet Belgesi)  noter tasdikli sureti yeterli olacaktır. (Posta yoluyla gelen fotokopi ya da üniversite onaylı belgeler kabul edilmeyecektir.),
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2016/2  KPSS Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler (bilgisayar sertifikası, avukatlık ruhsatı vb.) Şahsen (elden) getirecek adaylar için Avukatlık ruhsatının aslı ve bir adet fotokopisi,  posta ile gönderecek adaylar için  sadece Avukatlık ruhsatının Noter tasdikli sureti kabul edilecektir.
 5. Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 6. Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak),
 7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (el yazısı ile doldurulup imzalanacak),
 8. Becayiş isteğinde bulunacaklar için Becayiş Talep Formu,
 9. 3 adet vesikalık fotoğraf.
 10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet ) (bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bırakılacaktır.),
 11. Terhis Belgesi fotokopisi (askerlik görevini yapmış erkek adaylar için),

AÇIKLAMALAR:

 1. İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen iletişim adresine şahsen veya APS / Kargo ile 10 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup, posta ile gönderilen evraklardan doğacak aksaklıklardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
 2. Yurtdışında öğrenim gören adayların; diploma, diplomanın onaylı tercümesi ve YÖK tarafından verilen denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 3. Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 4. Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan ya da ortaokul veya liseyi normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların ilgili öğrenim diplomaların asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.
 5. Askerlikten muaf olan erkek adayların muafiyetlerini gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
 7. Becayiş talepleri sadece 2016/2  KPSS Merkezi Yerleştirmesi sonucunda aynı unvanla Bakanlığımıza yerleşmiş adaylar arasında olmak koşuluyla değerlendirmeye alınacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir