Görevde Yükselme Sınavına Katılanlara Yolluk ve Yevmiye Ödenmelidir.

YURT – Eğitim Sen olarak daha önce yapmış olduğumuz ve yoğun çalışmalarımız neticesinde eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarının önünü açacak olan Görevde Yükselme Sınavı 09 Aralık 2018 tarihinde yapılacaktır.

Yoğun çalışmalarımız sonucunda sınava girecek Üyelerimiz ve Eğitim çalışanları tarafından Sendikamıza yolluk ve yevmiye alıp almayacağı hakkında yoğun sorular gelmektedir.  Bilindiği üzere sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca daha önceden belirlendiği için bazı Üyelerimiz ve eğitim çalışanları görev yaptıkları illerin dışında başka illerde sınava girmek zorunda kalmaktalar.

Bunun üzerine, devlet memurlarının yolluk ve yevmiyelerini nasıl ve ne şekilde alacağı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiştir. Konu ile ilgili geniş açıklama aşağıdadır.

Madde – 01: 6245 sayılı kanunun 18.maddesinin (a) bendinde; “Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.” hükmü ile;

Madde – 02: Yine aynı kanunun 37.maddesinde;”Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.” hükümleri yer almaktadır.”

Madde – 03:  Ayrıca, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/02/2005 tarihli ve 4616 sayılı yazısının son paragrafında “Bu hükümlere göre, memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme sınavlarına, görevde yükselme eğitimine katılmak için yapılacak ön eleme sınavları ile ÖSYM veya MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerince yapılacak olan görevde yükselme eğitimine katılan söz konusu personelin yani sıra Mesleki Eğitim Kursu yazılı giriş sınavına katılacak personele de geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.

NOT:  Sınava girecek değerli Üyelerimiz ve kıymetli Eğitim Çalışanları kurumlarınızın veya amirlerinizin/yöneticilerinizin sizlere sözlü olarak; bu sizin özel işiniz, kurumla alakası yok, biz sizleri zorla göndermiyoruz gibi sözlere kulak asmayınız. Devlette söz uçar yazı kalır onun için de yevmiye ödenmemesinin gerekçe olarak kabul edilemez. Hiç kimse bu kış ayında kendi ili dışında başka bir ilde sınava girme gereksimi duymaz.

Yukarıda maddelerde açıklanan nedenlerden dolayı; 09 Aralık 2018 tarihinde yapılacak GYS Sınavına, görev yaptıkları mahal dışında ve ilçelerden il merkezine gelerek  görevde yükselme sınavlarına giren eğitim çalışanlarının yolluk ve yevmiye almaları gerekmektedir.

YUKARIDAKİ MADDELERE GÖRE

YOLLUK VE YEVMİYE ALINMASI İÇİN YAPILACAKLAR İŞLEMLER

  1. Sınava giriş belgelerinin fotokopisiyle birlikte görev yaptığı kuruma dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
  2. Kurumlar GYS sınava katılacak personellerinin isimlerini Valilik/Kaymakamlık onayı alınmak üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirecekler.
  3. Sınava katılan personeller için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri toplu onay alınması gerekmektedir.

Değerli Üyelerimize ve tüm eğitim çalışanlarına önemle duyurulur.

 

YURT – Eğitim Sendikası
Basın Bürosu

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir