Genel Başkanımız Hakan ÇELİKSOY; örgütlenme özgürlüğünü engelleme girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şu şekilde;

Örgütlenme özgürlüğünün önünü kesmeyi amaçlayan, çalışanları siyasi sendikalara mahkum etme planının bir parçası olan, toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak için 2021 6. Dönem toplu sözleşmesiyle getirilmeye çalışılan %1’lik örgütlenme oranının aleni bir şekilde kanuna, anayasamıza ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu açıklamış ve Danıştay’a götürüp yürütmeyi durdurmuştuk. Eğer TBMM’den geçerse Anayasa Mahkemesi’nden dönecek olan bu uygulama komisyona verilmeden geri çekilmelidir.

Toplu sözleşme ile yapamadıklarını kanun teklifi ile verdirmeye çalışarak %2’lik örgütlenme oranı getirmeye çalışanlar bilsinler ki anayasaya ve hukuka aykırı olan bu antidemokratik uygulama ile amacınıza kavuşamayacaksınız.

Bu anlayışa bir ders verme zamanı gelmiş ve geçmektedir. Çalışanların ve ailelerinin umutlarını sömürenlere bunun hesabını çalışanlar soracak ve gerekli demokratik tepkilerini bu sendikalardan istifa ederek göstereceklerdir. Anayasaya ve yasalara aykırı biçimde yapılmaya çalışılan bu uygulamaya ses çıkarmayanlar, ellerini ovuşturanlar, bunu bir baraj olarak görüp destek verenler tarihin sayfalarında sarı sendikal mücadelenin aktörleri olarak anılacaktır.

Buradan bütün çalışanlara seslenmek istiyorum. Gün haklarımıza sahip çıkma günüdür. Bizleri masada görmeyenlere, sendikal tekelleşmeye çanak tutmak isteyenlere ders verme günüdür.

Siyasetin arka bahçesinde yapılan sendikacılığın çalışanlara reva gördüğü muameleye karşı durma günüdür. Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerinden istifa edilmeyeceğine olan inançlarını bitirme günüdür.

Sendikamız ve Üyesi olduğumuz YURT Sendikaları Konfederasyonu, bu haksızlıklara her zaman karşı duracaktır. YURT Sen, emeğin hakkını çalışandan aldığı güçle koruyan, siyasetin bakış açısıyla değil tüm kamu çalışanlarının bakış açısıyla hareket eden Türkiye’deki bağımsız sendikal mücadelenin adıdır.

YURT – Eğitim Sendikası
Genel Merkez
Basın Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir