TBMM’ye sunulan 2828 Sayılı Kanun ile kamu kurumlarına atanacak ve halen görev yapan kardeşlerimizin bir üst kadroya atanma şartlarını taşıyanlara “Sınavsız Ünvan Değişikliği” hakkında torba kanun tasarısı meclise sunuldu.

YURT Eğitim Sen Genel Başkanı Hakan ÇELİKSOY, Sendika olarak; yapmış olduğumuz toplantı ve üye ziyaretlerimizde Yetiştirme Yurdundan ayrılıp kamuda çalışan kardeşlerimizin kurumlarında ortaöğretim, ön lisans, lisans mezuniyetlerine göre yaşadıkları mağduriyetlerin son bulması amacı ile  bir üst kadroya atanma şartlarını taşıyan kardeşlerimize “Sınavsız Ünvan Değişikliği” hakkının verilmesi yönelik çalışmalara başladık. 2016 yılında başlattığımız Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile yaptığımız resmi yazışma ve görüşmeler sonucunda kardeşlerimizin kurumlarında yaşadıkları sorunların son bulmasına yönelik Başbakanımız sayın Binali YILDIRIM’ın 02.02.2018 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu onayıyla TBMM’ye sunulan tasarıda;

2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen korunma/bakım tedbiri kararının sona erdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde istihdam hakkından yararlanmak üzere Bakanlığa başvurma zorunluluğu, yükseköğrenime devam edenler açısından hakkın kullanımını zorlaştırmaktadır. Madde ile, bu sürenin beş yıla çıkarılması ve sürenin himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren başlatılması sağlanarak, koruma ve bakım altında yetişenlerin hak kaybına uğramalarının önlenmesi amaçlanmakta olup; Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlardan öğrenim durumları dikkate alınmadan memur kadrosuna atananlar, kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi nedenlerle mağdur olmaktadırlar. Madde ile, öğrenim durumlarına uygun olmayan kadrolarda istihdam edilenlerin, öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanarak mağduriyetlerinin giderilmesi ve yükseköğrenime devam etmelerinin teşvik edilmesi amaçlanması istenmektedir.

Tasarının diğer maddesi ile 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir. Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce hak sahibi olanlar için beş yıllık başvuru süresi getirilmekte ve sürenin bu maddenin yürürlüğünü takip edecek şekilde başlaması amaçlanmaktadır.

TBMM’ne sunulan bu tasarıda 2828 sayılı kanun ile Türkiye genelinde kamuda 657 sayılı devlet memurları kanununa göre ataması yapılanların hepsi öğrenim durumlarına göre atama yapılırken, Bizim YURT’tan kardeşlerimiz ise genelde hizmetli olarak atanıyorlardı bu mağduriyetler bitmiş olacak, Ancak; atamaların kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ibrasi çok büyük sorun yaratacağından kurumların inisiyatifine bırakılırsa mağduriyetlerin devam edeceğinden, Bu ibaresinin kaldırılması ve yine 25. Madde de kafa karıştıran diğer bir soru ise Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu olanlara göre yeni atanacaklarımı yoksa kurumlarda halen görev yapanlarımı kapsıyor, yada unvan değişikliği kurumlara göre nasıl yapılacak Hizmetli kadrosunda olup; lisans mezunu olan bir kişi atamalarının hangi unvana göre, hangi kadroya atanacağı soru işareti olarak kalmaktadır.

Torba yasanın onaylanmasıyla birlikte 18 yaşını tamamlayarak yetiştirme yurdundan ayrılanlar yılda bir kez olan kamu kurumlarına atamaları, artık en az 3 seferden az olmamak kaydıyla kişilerin atanmaları sağlanarak uzun süre atama beklemenin önündeki mağduriyetler de kalmış olacaktır.  Atama kuralarının ilkokul mezunlarına uygulanan kura atama sistemi, gibi artık Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları da kura ile atanacağından, 3413 sayılı kanun ile atananların KPSS ye girme zorunlulukları da ortadan kalkmış olacak, Kurumlara kura sonucu atananların öğrenim durumları itibariyle ortaöğretim ve yükseköğretim  mezunlarına memur unvanlı kadrolara, ilkokul ve ortaokul mezunları ise yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanacaklardır.

ÇELİKSOY; YURT Eğitim Sendikası olarak  YURT Kardeşlerimizin sorununa ortak olmak, sıkıntısına çare bulmak amacıyla hem üyelerimiz hem yurtta kalan kardeşlerimizin haklarını en doğru şekilde uygulanabilmesi yönünde aktif bir mücadele içinde yolumuza devam ediyoruz. Bu tasarıda emeği geçenlere birinci adim için teşekkür ediyorum, diğer taleplerimiz için de ayni esnekliğin gösterilmesini istiyoruz. Tüm kardeşlerimize ve üyelerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ederek “Biz Birlikte Güçlüyüz” sözlerini ile tamamladı.

Hakan ÇELİKSOY
YURT Eğitim Sen
Genel Başkanı

NOT: Bizler Yurt Sendikaları olarak kuruluş amacımızdan itibaren devamlı YURT kardeşlerimizin  haklarını en doğru şekilde uygulanabilmesi yönünde mücadele ettik ve etmekteyiz. Bu tasarıya sahiplenmek isteyen Sendika ve Dernekler biz yaptık, biz başardık şeklinde yapmış oldukları haber ve paylaşımlara yapmış oldukları resmi yazılar ile paylaşmaları önemle rica olunur. Bu Tasarı YURT kardeşlerimize yönelik bir çalışma olduğundan emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

RESMİ YAZILAR İÇİN AŞAĞIDAKİ RESİMLERİ TIKLAYINIZ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir