izmir escort

7103 Sayılı Kanun Hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurduk

Yazı Tarihi :16 Ekim 2018
812 Kez Görüntülendi

Bilindiği üzere; 27/03/2018 Tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanan 7103 sayılı kanun 25 inci maddesi ile 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16. Maddesinde; ” …………………. öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” hükmü bulunduğu, söz konusu hüküm doğrultusunda Bakanlıkların Merkez/Taşra teşkilatında görev yapanlardan, ilgi (a) Kanun gereği ilgi (b) yönetmelik şartlarını taşıyanlara sınavsız unvan değişikliği ile öğrenimleri itibari ile ihraz ettikleri unvanlara atanmaları konusunda çalışma başlatılarak başvurular alınmıştı.

Ancak; söz konusu süreç kapsamında başvuruda bulunanların çoğunluğunun bu yasadan yararlanamadığı ve 7103 Sayılı Kanuna uyulmaması nedeniyle mağduriyetlerin oluştuğu ile birlikte;

  1. Bakanlıklar geneli kaç kişinin başvuru yaptığı? Ayrıca Tekniker ve Teknisyen olarak ayrı ayrı bilgi verilmesi.
  2. Başvuru yapan personellerden kaç kişinin atandığı?
  3. Ataması yapılamayanların atanamama gerekçesi ve nedeni?
  4. Düz lise mezunların atamaları hakkında bilgi verilmesi?
  5. Öğretmenlik mezunu olan ve şartları tutanların atamaları hakkında bilgi verilmesi?
  6. İllerde bulunan mevcut boş Tekniker ve Teknisyenlik kadrolarının sayıları?
  7. MEB Son atamada oluşan tablo %20 kontenjan kullanıldığı anlaşılmıştır. Neden?

 Türkiye genelinde 2828 sayılı kanun ile kamu kuruluşlarında görev yapan ve “SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” 7103 Sayılı Yasanın 25 Maddesinden faydalanacak kişilerin eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdamı ve mesleğinde ilerlemesi için bu yasanın uygulanır lığının sağlanması gerekmektedir.

Ancak; “SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” 7103 Sayılı Yasanın 25 Maddesinin bazı kurumların uyguladığı, bazıların halen bir çalışmalarının olmadığı ve bazıları ise çok kısıtlayıcı bir tutum sergilemektedirler.             Kamu Denetçiliği Kurumunun Görevi: “İdarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak.” şeklinde ifade edilmektedir.

Bu nedenle; YURT Eğitim Sen (YURT Eğitim Çalışanları Sendikası) olarak görüşümüz “SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” 7103 Sayılı Yasanın 25 Maddesinin uygulanırlığı ile ilgili kurumlarda farklılıkların olduğu ve keyfiyetlerin olduğu yönündedir, Bu konuda Kurumunuzca yönetmelik gereği yapılması muhtemel “SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ” hakkında araştırma, inceleme yapılarak kurum görüşünüzün kamuoyuyla paylaşılması hususunda Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvurumuzu gerçekleştirdik.

Hakan ÇELİKSOY
YURT Eğitim Sendikası
Genel Başkanı

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık

By - TFNGL