izmir escort

Shçek 3413 Sayılı kanun gereği Atama başvuruları

Yazı Tarihi :19 Aralık 2016
3.643 Kez Görüntülendi

3413 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ 2016 YILI KADROLARINA ATANMAK İÇİN TERCİH BAŞVURUSU TARİHİ 26 ARALIK 2016 TARİHİNDEN SONRA YAPILACAKTIR.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile YURT Sendikalarının görüşmeleri sonucunda 3413 sayılı kanun kapsamındaki 2016 yılı kadrolarına atanmak için tercih başvurularının 26 Aralık 2016 tarihinden sonra e-devlet ( www.turkiye.gov.tr ) üzerinden yapılacaktır.

Konu ile ilgili Sendikamızın 09 Aralık 2016 tarihli Devlet Personel Başkanlığına ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazımız.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN KİŞİLERİN
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞE YERLEŞTİRİLMELERİ HAKKINDA  
SIKÇA SORULAN SORULARIN AÇIKLAMALARI
Soru- Korunma ve Bakım Altında Yetişen Kişilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamına Yönelik Yasal Değişiklik Nedir?

CEVAP: Korunma ve bakım altında yetişen kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayan 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, 6518 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun değişikliği sonrasında hazırlanması gereken yönetmelik (Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik) 12.06.2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Soru- Yapılan Değişikliğe Göre Kimler Hak Sahibi Olabilir?

CEVAP: Kanunda yapılan değişiklikle bir kişinin hak sahibi olabilmesi için;

Hakkında alınmış olan korunma/bakım tedbiri kararının reşit oluncaya kadar devam etmesi ve bu süre zarfında sosyal hizmet modellerinden yararlanması,

Fasılalı olsa bile korunma ve bakım altında olduğu sürenin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.

Örneğin 22.09.1996 doğumlu bir kişi 01.10.2012 tarihinde korunma ve bakım altına alınsa ve sosyal hizmet modellerinin birisinden reşit oluncaya kadar faydalansa, reşit olduğu tarihte korunma/bakım tedbiri kararı sona erdiğinden, korunma ve bakım altında geçen toplam süre 2 yıldan az olduğu için istihdam hakkından yararlanamayacaktır.

Soru- Kanunda Yapılan Değişiklikten Önce Korunma ve Bakım Altına Alınan Kişilerin Bu Kanunda Aranılan Şartları Taşıması Gerekir Mi?

CEVAP: Kanunda yapılan değişiklikten önce (19.02.2014 tarihinden önce) korunma ve bakım altına alınan kişilerden; değişiklik tarihinden sonra reşit olanların yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Değişiklik tarihinden önce reşit olanların ise önceki Kanunda aranılan reşit oluncaya kadar korunma ve bakım altında bulunma ve belirtilen sosyal hizmet modellerinin birisinden yararlanma şartını taşıyor olması yeterlidir. Bu kişilerde en az 2 yıl süre ile korunma ve bakım altında kalmış olmak şartı aranmaz.

Soru- Kamu Kurumlarına Yerleştirme İşlemi KPSS’ye Göre mi Olacak?

CEVAP: Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdamda lisans, ön lisans ve lise ve dengi mezunlarının KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Öncelikle lisans, ön lisans ve lise ve dengi öğrenim durumunda olan kişiler için memur kadrosu ayrılacak, tercihleri alındıktan sonra KPSS puanlarına göre uygun tercihlerine atamaları yapılacaktır.

Bu öğrenim durumunun dışında kalan ilkokul ve ilköğretim mezunları için kalan kadro sayısınca hizmetli kadrolarına atama yapmak üzere kura çekilecektir.

Soru- Bu Yıl Yapılacak Olan Atama İşlemlerine Kimler Müracaat Edebilecektir?

CEVAP:Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi 3 üncü fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak olan atanma işlemlerine, Yönetmeliğin yayım tarihinden (12.06.2014) önce Form-A belgesi düzenlenmiş ve Genel Müdürlükçe kabul edilmiş olanlar başvurabilecektir.

Form-A belgesi (12.06.2014) tarihinden sonra düzenlenenler 2015 yılında yapılacak olan atanmalara başvurabilecektir.

Soru- Atanmak İçin Yapılacak Tercih İşlemleri ile Kura Başvuruları Ne Zaman ve Nerede Olacaktır?

CEVAP: Kanundan yararlanacak kişilerin atanma işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Devlet Personel Başkanlığı ile ÖSYM arasında yapılan protokol gereği belirlenecek bir tarihte korunma ve bakım altında yetişmiş kişiler için hazırlanacak olan yerleştirme ve tercih kılavuzuna göre adaylar tercihlerini yapıp başvuruda bulunacaktır.

Kura işlemi içinse benzer bir yol izlenilecektir.

Tercihlerin hangi kuruma yapılacağı ya da kura başvurusunun nasıl yapılacağı ve yerleştirme tarihleri Devlet Personel Başkanlığınca belirlendiğinde Genel Müdürlüğümüz web sayfasından ilgililere duyurulacaktır. Ayrıca tercih ve kuraya başvuru sırasında il müdürlüklerinde oluşturulacak olan rehberlik biriminden destek alınabilecektir.

Soru- Kanunun Tanıdığı İstihdam Hakkından Kaç Sefer Yararlanılabilinir?

CEVAP: Söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından bir sefer yararlanılabilir.

Her ne suretle olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiş ve halen çalışmaya devam edenler istihdam hakkını kullanmış sayılır.

Daha önce Kanundan doğan istihdam hakkından yararlanmış ancak 19.02.2014 tarihinden önce çalıştığı işten ayrılmış olanlar son kez söz konusu istihdam hakkından yararlanabilmek için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Kanun değişikliğinden önce istihdam edilmiş ancak 19.02.2014 tarihinden sonra çalıştığı işten ayrılanlar ise istihdam hakkını kullanmış sayılacağından yeniden bu Kanundan faydalanarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilemeyecektir.

NOT: 6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

6518 sayılı Kanunla 2828 sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu doğrultuda Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2014 yılında ayrı ayrı sınav yapılmayacaktır. Kanun kapsamındaki kişilerin işe yerleştirilmesinde, Devlet memurluğuna alınacaklar için yapılacak merkezi sınav (KPSS) sonuçları kullanılacaktır. İşe yerleştirmede öncelik, sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek, bu kişilerin atanmasından sonra boş kalan kadrolara merkezi sınava girmeyecek olan ilköğretim ve ilkokul mezunları arasından kura usulüne göre atama yapılacaktır. Kanun kapsamına girenlerin atamaları; lise ve dengi, önlisans ve lisans mezunları için memur unvanlı kadrolara, ilkokul ve ilköğretim (ortaokul) mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer alan kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinin usulünün belirleneceği yönetmelik Devlet Personel Başkanlığınca Mayıs ayı sonuna kadar yayımlanacaktır. Konuya ilişkin duyurular www.cocukhizmetleri.gov.tr web sayfasında duyurulacak olup, ilgililerin gelişmeleri web sayfamızdan takip etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinizi rica ederim.

Yorumlar

  1. Müslüm dedi ki:

    Form a belgesi 2016 doldurulan biri için atama kararı nezaman çıkar

Yorum Yaz


Yukarı Çık

By - TFNGL