Yurt-Eğitim Sen olarak Görevde Yükselme Sınavı öncesinde, ısrarla sınav değerlendirmesinin çan eğrisine göre yapılması gerektiğini vurguladık. Sınavın ardından sınavın çok zor olduğuna dikkat çektik. 9 Temmuz günü gerçekleştirilen sınavda sorulan sorularla 60 puan barajını aşabilecek personel sayısının, mevcut münhal kadroları doldurmayacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla MEB’den talebimiz sınav değerlendirmesinin Çan Eğrisi yöntemiyle yapılmasıdır.
Yurt-Eğitim Sen olarak, sözkonusu sınavda soru içerik ve ağırlıklarının kadro görev tanımları ve hizmet gerekleriyle uyumsuz olduğuna ve sınava katılanların soruları cevaplarken zorlandığına ilişkin yaygın şikâyetler sendikamıza iletildiğini Millî Eğitim Bakanlığı’na bildirdik. Yine Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak 09 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavlarında
şube müdürü, şef, sayman ve memur kadroları için ayrı ayrı sınavlar yapılmış ise de çok sayıda sorunun bütün sınavlarda aynı olduğu; bunun ise adil ve hakkaniyete uygun olmadığı, şube müdürlüğü kadrosu için makul zorluktaki bir sorunun memur kadrosu için nispeten ağır bir soru olduğu görüldüğünü belirttik.
Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara ilişkin değerlendirme 100 puan üzerinden yapılarak sınava giren adaylardan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Bu çerçevede sınava katılan adaylardan 60 ve üzerinde puan alarak başarılı sayılanların sayısının, münhal kadro sayısının altında kalması ihtimali kuvvetle muhtemeldir.
Buna göre;
– Sınav sonucunda başarılı olanların yerleştirmeleri sonrası münhal kalacak olan kadro açıkları nedeniyle ek yerleştirmelerin yapılıp yapılmayacağı,
– Bu sebeple sınav baraj puanının 50 puana çekilme durumu,
– Çan eğrisi puan hesaplaması yapılarak münhal kadroların doldurulmasının sağlanması,
– Daha sonra münhal kalacak olan boş kadro açığını en yakın zamanda tekrar sınav yapılarak doldurulması veya en son sınava giren Yardımcı Hizmetler Sınıfının bir defaya mahsus hizmet veya puan sıralamasına göre boş kalan kadrolara yukarıdan aşağıya atamaların yapılması,
– Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden bir sınavın yapıp yapmayacağı konularında, sendikamıza bilgi verilmesini bekliyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir