Yurt Eğitim Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak öncelikle görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile atama takviminin belirlenmesi; bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesiyle atama ihtiyacı, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulmasını talep ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı 09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş ve sınav sonuçları açıklanmıştır.

Bakanlığınızın yapmış olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ile bu sınavlara dayalı atamalar, kariyer ve bir üst görevlere atanmak isteyen kamu görevlilerince takdirle karşılanmakta; Ayrıca bu sınavlar liyakat ve kariyer ilkelerine değer vermektedir.

Ancak yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekli olan sözlü mülakat sınav tarihi halen açıklanmadığı, Bu itibar ile da atamaya esas başarı puanları belirlenemediği için münhal kadrolara henüz bir atama yapılamamıştır.

Diğer taraftan bahse konu yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, münhal kadro sayısından çok fazla olmadığı görülmektedir. Daha önceki dönelerde yapılan sınav sonuç değerlendirmelerinde olduğu gibi yazılı sınav puanlarının sözlü sınav puanı olarak verilmesi Yönetmelikte sözlü sınav başarı puanının 70 olması ve sınav başarı puanının ise 60 olmasından doğan mağduriyetlerin yaşanmaması için her adaya 100 tam puan verilmesi herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması çalışanlar tarafından beklenilmektedir.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi münhal kadrolara atamanın sözlü sınav yerine yazılı sınav puanını esas almak suretiyle yapılması sınav baraj puanını geçen adaylara sözlü sınav puanında sağlanan eşitlik sonrası yapılan başarı sıralamasına göre yapılması isabetli olacaktır.

Bu itibar ile görevde yükselme sözlü sınav tarihi ile atama takviminin biran evvel açıklanması; bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikli olarak gözetilmesiyle atama ihtiyacı, liyakat, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulması, bu sürecin halen uzaması durumunda yazılı sınavını kazanan adayların bunca ay beklemesi ve bu süreçteki kayıplarının karşılanması hususunda gereğinin yapılmasını talep ettik.

Talep yazımız için tıklayın: Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Hk259

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir