YURT-EĞİTİM SEN olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yaptığımız başvuruda, 09 Temmuz 2023 günü gerçekleştirilen Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarının bağıl değerlendirme veya çan eğrisi yöntemine göre yapılmasını talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadroları için görevde yükselme yazılı sınavları, 09 Temmuz 2023 günü gerçekleştirilmiştir. Ancak, şube müdürü, şef, sayman ve memur kadroları için ayrı ayrı sınavlar yapılmış ise de çok sayıda sorunun bütün sınavlarda aynı olduğu; bunun ise adil ve hakkaniyete uygun olmadığı, şube müdürlüğü kadrosu için makul zorluktaki bir sorunun memur kadrosu için nispeten ağır bir soru olduğu görülmüştür. Yine soru içerik ve ağırlıklarının kadro görev tanımları ve hizmet gerekleriyle uyumsuz olduğuna ve sınava katılanların soruları cevaplarken zorlandığına ilişkin yaygın şikâyetler sendikamıza iletilmiştir.

Söz konusu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara ilişkin değerlendirme 100 puan üzerinden yapılarak sınava giren adaylardan 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Bu çerçevede sınava katılan adaylardan 60 ve üzerinde puan alarak başarılı sayılanların sayısının, münhal kadro sayısının altında kalması ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, söz konusu kadroların boş kalmasına neden olabilir. Öte yandan, bu sınavın eleme sınavı niteliğinde olmadığı, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği suretiyle atama amacını taşıdığı izahtan varestedir.

Bu nedenle, 09 Temmuz 2023 günü yapılan Görevde Yükselme Sınavı sonuçları bağıl değerlendirme veya çan eğrisi yöntemine göre yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir