YURT Eğitim Sendikası 3. Olağan Genel Kurul İlanı

YURT – Eğitim Sendikamızın 3. Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulumuzun 16/03/2020 tarih ve 19 Nolu kararı gereği ilk toplantısı 4 Nisan 2020 ikinci toplantısı ise 11 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacaktı, Fakat İçişleri Bakanlığının 16/03/2020 tarih ve 89780865 – 153 – E. 5361 sayılı Coronavirüs (Covid – 19) tedbirleri kapsamında ve 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu gereği ertelenmişti. 

Ertelenen ve Sendikamız tüzüğü gereği yapılacak “3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ilk toplantı 1 Ağustos 2020 Cumartesi günü 14.00 – 18:00 saatleri arasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ise 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü 14.00 – 18:00 saatleri arasında “çoğunluk şartı aranmaksızın” Galata Çamlık Otel Toplantı Salonunda yapılması Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı 17/07/2020 tarih ve 2020/77 nolu karar ile yapılması kararlaştırılmış olup 3. Olağan Genel Kurulda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Heyetinin Oluşumu
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Genel Başkanın Konuşması
  5. Tüzük Tadilat Komisyonun Oluşturulması
  6. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması
  7. Mali Rapor ve Bütçenin Okunması ve Oylanması
  8. Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  9. Sendika Organları Seçimi (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Üst Kurulu Delegesi Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi)
  10. Dilek ve Temenniler
  11. Kapanış

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YURT – Eğitim Sendikası
Basın Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir